Баннер
 


Increase Font Size Option 6 Reset Font Size Option 6 Decrease Font Size Option 6

Статьи - Пешеходный туризм   |   Автор: Александр Админов

З кожним змаганням майстерність наших спортсменів зростає. В змаганнях з пішохідного туризму перешкоди , подолання яких до нещодавно виглядало як вершина спортивної майстерності, зараз долаються грамотно практично всіма командами, хоча результати команд різняться , як за швидкістю проходження, так і по отриманих штрафах. Дистанції, які готуються для команд середнього рівня підготовки стають більш складними. Іде тенденція поступового і постійного підвищення складності дистанцій паралельно з рівнем технічної підготовки команд.

На чемпіонаті України з пішохідного туризму у 2011 році , наприклад, була поставлена дистанція крос-походу, яка мала бальну оцінку , більшу за 200 балів і цей рівень складності дистанції відповідав рівню готовності команд. Але , якщо подивитись на наші правила і параметри , закладені в них, то бальна оцінка дистанції майже в два рази перекривала вимоги до мінімальної складності дистанції п’ятого класу згідно до табл. 3.13.1 правил. Такі тенденції до підвищення складності дистанцій відбуваються з деяких причин. А саме:

 • командам з підвищенням спортивної майстерності стає не цікаво проходити прості і добре опановані етапи, хоча ці етапи раніше легкими для проходження не вважалися;
 • при прийнятті нової редакції правил у 2008 році була знижена верхня планка складності дистанцій відносно редакції правил 2001 року (Зелена книжка).Так для дистанції четвертого класу (нині п’ятий клас) потрібна мінімальна кількість балів складала не менше за 110 балів, а через сім років росту майстерності команд для п’ятого класу стало потрібно лише 100 балів, що явно не відповідає рівню розвитку пішохідного туризму. Дистанція четвертого класу мала більше перешкод умовної трудності 3А, ніж тепер має дистанція п’ятого класу. Так само і для дистанцій третього (тоді) і четвертого (тепер) класів.
 • П’ятий клас дистанції нині не має обмежень зверху, в той час , як всі інші класи мають такі обмеження вимогами наступного за складністю класу. Це дозволяє начальникам дистанцій практично не обмежено піднімати складність дистанцій п’ятого класу.
 • Крім перелічених є і інші причини.

У зв’язку з вище переліченим пропонується коректування вимог до параметрів дистанцій таблиці 3.13.1 правил змагань з пішохідного туризму. Нижче наведена скоректована таблиця і примітки до неї. В новій редакції таблиці пропонується ввести шостий клас дистанції ( аналогічно до спортивних походів). Параметри шостого класу обмежать верхню межу дистанцій п’ятого класу. Для чемпіонатів шостий клас дистанції не є обов’язковим і на виконання розрядних нормативів не впливає. Однак , змагання по шостому класу дистанцій можуть проводитись , наприклад, на національних змаганнях і для сильніших команд ( на приклад при очікуваному ранзі більше за 1000.

Кожна дистанція від попередньої відрізняється не тільки кількістю етапів і балів, а і якістю (категорією трудності) визначальних етапів (умовна трудність ). Тому в таблицю введені етапи з умовною трудністю 3Б, вимоги до яких визначаються також скоректованою таблицею 3.13.2 ( «Оцінка етапів…»).

Параметри дистанції                                                                  таблиця 3.13.1

Клас дистанції

Кількість технічних етапів ( від-до)

Протяжність дистанції (км)

Кількість

етапів

з самонаве-

денням (неменше)

Кількість етапів з транспортуванням потерпілого на дистанції «рятувальні роботи» (не менше)

Оцінка дистанції

(балів)

Смуга перешкод(не більше)

Крос-похід(не менше)

Загальна сума балів (не менше)

Загальна сума балів за технічні етапи

П.1-20табл.3.13.2

(не менше)

VI

10-14

2,0

10,0

9

7

180

140

V

 8 - 12

2,0

8,0  9,0

5     8

   4         6

100  120

80     96

IV

6-10

1,5

7,0

4   6

3   4

70  80

50  60

III

4   6-10

1,0

5,0  6,0

3  4

2

50  55

30  42

II

4 - 8

1,0

4,0  5,0

2  3

Не проводиться

35

25  28

I

2 – 6  4-7

0,5

3,0  4,0

0

Не проводиться

20

15

Примітки.

1.……

2. ……

3.      Дистанція має включати таку кількість етапів (не менше):

VI клас : 3Б–2,3А–4; V клас: 3А– 4, 2Б-2  ; IV клас :  3А – 2, 2Б - 3 ; III клас: 2Б-3,2А-1;  II клас: 2А-2, 1Б-2.

 

В приведеній таблиці зміна кількості етапів для дистанції 1 класу пояснюється тим, що на дистанціях першого класу етапи найбільш прості,їх оцінки малі( більшість 2 та 4 бали) і двома етапами не можливо набрати потрібні за нормою 15 балів. Для усіх інших класів кількість етапів зв’язана з кількістю обов’язкових етапів згідно примітки 3 та їх бальною оцінкою.

Бальна оцінка кожного класу теж не є випадковою. Співвідношення між оцінками сусідніх класів мають приблизно відповідати загальним детермінованим вимогам при зміні рівня класифікації.

Останнім часом начальники дистанцій дуже цікаво, і на мій погляд , розумно і переконливо використовують прийом поділу команди на окремі групи або учасників, які проходять свій маршрут. Наприклад в чемпіонатах України 2010 і 2011 років. В цьому випадку окремі етапи проходяться не повним складом команди. Такі варіанти побудови дистанцій мають бути враховані в розділі «Оцінка етапів…» таблиця 3.13.2. правил .Це легко зробити приміткою до таблиці.

Існуюча таблиця 3.13.2. має підлягати корегуванню також з інших причин.Для деяких етапів коефіцієнт L (примітка5) застосовується двічі. Наприклад для етапів 1,2 (навісна переправа) умовна складність та оцінка в балах задається в залежності від довжини перил. Крім того , згідно коефіцієнту L ще раз змінюється бальна оцінка етапу. Так не повинно бути, так як умовну складність можна змінювати таблицею,а бальну оцінку згідно коефіцієнта L- тобто на всі три підпункти етапу (а,б,в)має діяти одна таблиця 3.13.2.Можна з останньої колонки таблиці прибрати дію примітки 5, але це буде не вірним, бо вона діє на підпункті «в» в двох діапазонах : до 40 метрів і до 50 метрів. Те ж саме є і на інших етапах.

В деяких пунктах таблиці 3.13.2.зайвою є дія примітки4(коефіцієнт П) у зв’язку з тим, що дані етапи з транспортуванням потерпілого класифікуються п.16 таблиці.

Так само не може два рази застосовуватись коефіцієнт А за автономію. Наприклад, п.п.10,11 передбачають в підпунктах а і б роботу на етапі із суддівським спорядженням. Однак така робота регламентується коефіцієнтом А(примітка3 до таблиці 3.13.2.) і при тому більш детально .Зниження умовної складності при не повній автономії передбачається приміткою 9.В ній вказано, що складність етапу відповідає тільки роботі при повній автономній роботі команди, та як оцінюється етап при порушенні автономії, не вказано.

З урахуванням вказаного поправки до таблиці 3.13.2. і її приміток приводяться нижче.

                                                    Оцінка етапів…..                                                  таблиця 3.13.2.

 

 

 

 

 

 

1,2

Навісна переправа через річку, яр

А) довжина ділянки перешкоди      10-20м

Б) довжина ділянки перешкоди      20-30м

В) довжина ділянки перешкоди      31-50м

Г) довжина ділянки перешкоди більше 50м

 

 

   8

10

12

14 

I –III класів від 5 10до 20м

1,2,3   4-

5

 

1,2,3

3

Крутопохила переправа

А)вниз або вгору ділянка перешкоди перешкоди                                         до 40м

Б)вгору, ділянка перешкоди                більша 40м

 

 

3 Б

 

12

 

14

 

 

1,2

1,2,3,4

4

……..

Е) долається нависаюча ділянка скель або лазання в «распор»на терті        довжиною більше 4м

 

 

 

 

14

 

1,2,3,-4-,5

6

Траверс…

Е) долається нависаюча ділянка скель або лазання в «распор»на терті        довжиною більше 4м

 

 

 

 

 

 

14

 

1,2,3,5

7

Траверс схилу з альпенштоком

А)…..

Б)….

В)….

 

нк

 

-4- 2

6  4

8  6

 

 

5,8

……..

А)….

Б)….

В)….

Г)…….

 

Д)підйом по вертикальних перилах більше за 30м

 

 

 

 

8

10

10

12

 

14

………….

 

 

До III класу:На спуску більше 10м

 

На підйомі більше 5м

2,3,

-4-, 5

 

 

 

 

 

2,3

10

,11

Переправа по колоді через ріку або яр

А)перехід по колоді не потребує додаткової опори руками на перила або інше (колода не наводиться),етап з самонаведенням

Б)перехід по колоді неможливий без використання опори руками,етап з самонаведенням

В)переправа з укладанням колоди при ділянці перешкоди не менше 7 метрів

Г)переправа з укладанням колоди при ділянці перешкоди не менше 8 метрів і довжині колоди не менше 10 метрів

 

 

 

 

 

 

 

6

 

8

 

12

 

14

Не менше 6м ділянка перешкоди

1-IIIклас без укладки колоди

 

 

2,3

                                   Етапи без само

                                   Наведення не               

                                   мають ценсу,

                                  бо вони визнача-

                                 ються коеф .А

                                  (п.п.3 і 9)

14

Переправа…………

 

 

 

 

12

Переправа по вірьовці з перилами

А)переправа з самонаведенням при ділянці перешкоди до 25метрів

Б)переправа з самонаведенням при ділянці перешкоди від 25 до 35 метрів

В)переправа з самонаведенням верхньої і нижньої вірьовок при ділянці  перешкоди від35 до 40 метрів

Г) переправа з самонаведенням верхньої і нижньої вірьовок при ділянці перешкоди більше за 40 метрів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

14

 

1,2,3,4,5

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4

15

……………

 

 

 

5

16

транспортування потерпілого

а)……..

б)……..

в)……..

г)……..

д)…….

Е)…… короткого поліспаста або підйом активного потерпілого способом «нога-нога» або «нога-груди»

Ж) переправа пасивного потерпілого по навісній переправі при ділянці перешкоди більше 45 метрів , або підйом потерпілого із супроводжуючим за допомогою короткого поліспаста при ділянці перешкоди більше 30метрів(по вертикалі)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

17

………..

 

 

 

2

Примітки:

…..

5……….. L=1.3 – якщо протяжність більше ніж 40м.Рекомендується ,щоб відстань між точками кріплення перил не перевищувала протяжність ділянки перешкоди етапу більш ніж на 20 відсотків.

……….

9.Вказана в таблиці складність етапу відповідає тільки повністю автономній роботі команди. Якщо згідно примітки3 застосовується коефіцієнт автономії А=0.5,то складність етапу зменшується на одну пів-категорію(наприклад замість 2Б стане 2А), при коефіцієнті А=0.3- на дві пів-категорії (замість 2Б стане 1Б).Ті елементи дистанції,які не відповідають по технічним параметрам розділу5 (колонка 5) таблиці3.13.2. не мають умовної складності та оцінки в балах….

11.Якщо етап з транспортування потерпілого з умовною складністю 2Б,3А,3Б частина команди не проходить або проходить по варіанту з оцінкою умовної складності нижче 1Б, то умовна складність етапу знижується на пів-категорії, а бальна оцінка на 2 бали.

12.Якщо команда поділена на частини (не менше двох учасників) і кожна з них долає різні етапи, то за кожний подоланий етап отримуються бали пропорційно від загальної чисельності команди на даному етапі.Ці етапи (один на кожну частину команди)зараховуються як один зведений етап , бальна оцінка якого дорівнює сумі балів такого зведеного етапу, умовна складність відповідає значенню базових (без коефіцієнтів) балів , які вказані в таблиці для кожної умовної складності (2А-8 балів, 2Б-10балів,і т.д.).Для остаточної оцінки і визначення умовної складності етапу отримана за етап сума балів скругляється до най ближчого парного числа.

Автор: М.С. , суддя НК ВІЛЬНЕР В.Б.


Если Вам понравилась статья, поделитесь с автором сухариком!
Кстати у автора уже 12 сухарик!
+ 0
 

Комментарии  

 
-2 #1 Николай 20.01.2012 19:54
есть вопросы 1. в чем отличие паралельных перил 35-40 метров от перил 40-50 метров?
2. чем крепить полиспаст к веревке при наведении навесной переправы? устройства нельзя и они "перекусят" веревку. прусик лопнет по-любому.
Цитировать
 
 
0 #2 Николай 20.01.2012 19:56
еще вопрос: где в реальных условиях используются этапы 3Б?. СПАСИБО.
Цитировать
 
 
0 #3 бабенко 21.01.2012 14:43
В основном в серьезных походах переправы свыше 50 метров - норма.В моей практике они были единственно применимым способом переправы как минимум в 7 походах.Такие переправы имеют качественное отличие и особенности при наведении и преодолении (что навесной, что по паралельным вероевкам) а также правильного выбора места и оценки параметров их применения высота крепления перил относительно воды, правильный расчет оценки расстояния прогиба переправы под весом участника,усили е натяжения, надежность и несущая способность опор и т.д.
Теперь, по закреплению полиспаста. Усилие натяжения - не сильно изменяется относительно переправ меньшей длинны.Оно должно быть в пределах 600-700 кГ.При одновременном натяжении сдвоенной веревки можно применять схватывающий из 8мм мягкой веревки (соотношение диаметров сдвоенной веревки и прусика допускает это).При последовательно м натяжении каждой веревки применяется обычная 6мм веревка.При этом максимальная нагрузка на разрыв "прусика" будет приблизительно равной разрывной удвоенной нагрузке веревки 6мм. и приблизителбно в 1.5 раза как минимум превышает требуемое усилие на натяжение переправы.Сам схватывающий езел можно рекомендовать как нессиметричный или австрийский схватывающий.Но , если вы собираетесь тянуть переправу с большим усилием, то во первых это может вызвать разрыв перильной веревки, повышенную и значительно нагрузку на опоры, а во втрорых в этом случае применяется комбинация из двух последоваьельно завязанных схватывающих, что приблизительно удвоит их способность к удержанию.
Цитировать
 
 
0 #4 Іван 21.01.2012 23:30
Цікавою залишається колонка таблиці3.13.1 "Кількість етапів з транспортування м потерпілого на дистанції «рятувальні роботи» (не менше)" - ці етапи є обовязковими на дистанціях "Смуга перешкод" й "Крос - похід" чи вводяться заради підвищення бальності ??? Бо з назви колонки випливає, що "Рятувальні роботи" - окрема дистанція, але на всіх дистанціях всіх чемпіонатів (в т.ч. і дитячих) всі успішно тарнспотують потерпілих ?
Цитировать
 
 
+2 #5 PLBC 22.01.2012 18:50
Цитирую Николай:
навесной переправы? устройства нельзя и они "перекусят" веревку. прусик лопнет по-любому.

Откройте каталог железа Petzl...
там куча разрешенного НЕ КУСАЮЩЕГО железа:
MICROCENDER,MIC ROGRAB,RESCUCEN DER,MACROCENDER ,MACROGRAB
а фирма Rock exotica выпускает Double Microcender (двойной НЕ кусающий зажим/кулачек для одновременного натягивания двойной веревки)
Цитировать
 
 
+3 #6 бабенко 22.01.2012 23:12
насчет "не кусающего железа".Смотреть надо исключительно на конструкцию и величину применяемых нагрузок."Железо" работает в режиме минимального повреждения веревки при любых "гарантиях" в диапазоне нагрузок до 200 кг.При больших нагрузках любой кулачек с насечкой повреждает ослабленную и не достаточно плотно прилегающую к внутренней несущей основе веревки оплетку, перенося на нее всю нагрузку.В результате кна повреждается и веревка приходит в негодность. При отсутствии насечек на кулачке подобный эффект имеет место при нагрузках более 300 кГ.Подобного эффета не будет на витых конструкциях веревок, но при этом появляються другие проблемы.Пока еще нет такого кулачка, который взаимодействова л бы только с несущей основой веревки. Поэтому при любых гарантиях фирм надо получать диапазон использованияя кулачковых механизмов при различных усилиях.
Цитировать
 
 
+2 #7 бабенко 22.01.2012 23:18
бабенко
Іван 21.01.2012 23:30
Цікавою залишається колонка таблиці3.13.1 "Кількість етапів з транспортування м потерпілого на дистанції «рятувальні роботи» (не менше)" - ці етапи є обовязковими на дистанціях "Смуга перешкод" й "Крос - похід" чи вводяться заради підвищення бальності ??? Бо з назви колонки випливає, що "Рятувальні роботи" - окрема дистанція, але на всіх дистанціях всіх чемпіонатів (в т.ч. і дитячих) всі успішно тарнспотують потерпілих ?
Цитировать
этапы с транспортировко й пострадавшего обязательны к применению только на дистанциях "Рятувальни роботы".На дистанции "Полоса препятствий" этапы с транспортировко й пострадавшего не есть обязательными .Остальное оговорено правилами.
Цитировать
 
 
+1 #8 kelyn 26.01.2012 16:44
На мой взгляд, предложения актуальны.
Действительно 5класс сейчас часто проще чем раньше 4тый.
В принципе вводить 6 класс можно, если его будут вводить во всех видах.
Не ясно, только зачем вообще в 6 классе делать верхнюю планку по этапам. Верхний класс на то и верхний, что бы не иметь ограничений.
Давно назрела необходимость для внесения системы оценки разделения команд и пройденных участниками этапов.

Не согласен с тем, что растет уровень команд. По крайней мере я не вижу. Все где-то крутится на уровне первой 8-10 команд, только меняется лидер из года в год.
И не уверен, что команды так уж заинтересованы в повышении сложности дистанций. По крайней мере за летный кросс-поход Владимир Трощенко и Дима Ващук выслушали вместо меня достаточно негатива. Не уверен что на 100% заслуженного.
Цитировать
 
 
+2 #9 dasha 29.01.2012 18:20
Не совсем понятно, зачем вводить 6-й класс, если он не будет иметь значения для выполнения разрядов. Снятие верхних ограничений с 5-го более чем достаточно для широкого простора творческой мысли замов по видам.
По поводу изменений в таблице:
этап 10, 11. Если оставить формулировку перехід по колоді не потребує додаткової опори руками на перила або інше (колода не наводиться),ета п з самонаведенням, то тогда действительно не имеет смысла в простом этапе переправа по бревну, который достаточно популярный на дистанции 1-2 класса и позволяет детям научиться технике передвижения по бревну и работе с транспортной веревкой. По моему, старая формулировка была лучше. Просто к этапу применялся коэффициент и он стоил всего несколько баллов. Но смысл в нем есть.
По етапу 16. Е. А почему только короткого? Пункты г и д остались без изменений? (г)спуск потерпілого з супроводжуючим д) підйом потерпілого з супроводжуючим без поліспаста (напряму) а если спуск пострадавшего без сопровождающего то это по-прежнему 2Б, а подъем 3А?
По-прежнему остается противоречие: этап навесная переправа с пострадавшим можно считать как этап 1,2 с коэффициентом 4, либо как этап 16. Коэффициент 4 нужно либо убрать, либо сделать пометку «для этапов, не предусмотренных в п. 16»
« 9.Вказана в таблиці складність етапу відповідає тільки повністю автономній роботі команди. Якщо згідно примітки 3 застосовується коефіцієнт автономії А=0.5,то складність етапу зменшується на одну пів-категорію(напри клад замість 2Б стане 2А), при коефіцієнті А=0.3- на дві пів-категорії (замість 2Б стане 1Б).Ті елементи дистанції,які не відповідають по технічним параметрам розділу5 (колонка 5) таблиці3.13.2. не мають умовної складності та оцінки в балах…»
По-моему не совсем логично: Если взять етап 1,2 навесную 50 м 3А и полностью навести судьями, то она станет 2А и сравняется по оценке и сложности с переправой 20 м. Понятно, что 50 м еще и пройти нужно, но там требуется только здоровье и техника движения, а 20 м еще и навести нужно: достаточно спорный вопрос, что сложнее будет. Что касается подъема по скалам, то как тут навешенные судейские страховки снизят сложность маршрута подъема? Старый принцип не засчитывать сложность этапов, на которых нет автономности работы, тоже, возможно, не совсем хорош, но гораздо справедливее этого.
Цитировать
 
 
0 #10 Геннадий Крепаков 29.01.2012 23:38
Комментарий Крепакова Г.Ф. на статью Вiльнера В.Б. "Про вдосконалення дистанцій змагань з пішохідного туризму"
У меня взгляд на команды и дистанции с точки зрения региона .
Уровень сильнейших команд действительно вырос. Но такие команды формируются и выходят на уровень мастерства за 3-5 лет минимум. И даже в масштабах Украины их не много. Так большинству команд Чемпионата Украины не удалось пройти полностью все сверхсложные дистанции последнего Чемпионата. А ведь это команды-лидеры в своих регионах. В случае с нашей командой (Севастополь), ей понадобилось 3 года (2002 – 2005), что бы она смогла выступать на дистанциях чемпионата и кубка Украины и потом еще 5 лет для того что бы команда смогла бороться за призовые места на дистанциях Кубка и Чемпионата Украины. При этом лидеры команды стали взрослыми папами и мамами и сколько они еще будут выступать и будут ли, это вопрос. То есть следующий раз сильная команда из Севастополя (если эта выступать не станет дальше, и найдется тот кто будет заниматься командой) может появиться через 3 - 5 лет. Вывод: вводить 6-ой класс можно и нужно, а вот насколько усложнять 5-ый, надо хорошо подумать.
Уровень команд середнячков вырос незначительно или не вырос вовсе.
Начинающие формироваться команды, по сравнению с командами десятилетней давности могут похвастать только лучшим снаряжением и то не все.
Теперь о дистанциях. Каждый год мы проводим два открытых соревнования с дистанциями 3 и 4 класса соответственно. На соревнования заявляется от 6 до 9 команд. Причем 4-ый класс провести без команд соседнего региона (Крым, команды Симферополя и Керчи) нереально. Но даже при наличии такого количества команд далеко не всегда получается зачет соревнований. А при попытках усложнить дистанции в пределах рамок 4 класса получали еще худший результат. Дистанции проходили 1-3 команды полностью и еще 2-3 командам можно было засчитать результат согласно п.3.13.2 Правил, который позволяет засчитывать результат при прохождении командой 50% препятствий ( от себя мы добавляем необходимость прохождения при этом качества препятствий (примечание 3. к таблице 3.13.1)). Посмотрел в интернете результаты соревнований в Херсоне, Запорожье, Днепропетровске , Харькове, Киеве и увидел, что и там картина если и лучше то не намного. Из этого делаю вывод: усложнять дистанции 3-4 класса не имеет смысла.
Насчет дистанций 1-2 класса больше всего наверное надо посоветоваться с Центрами туризма экскурсий и спорта учащейся молодежи разных регионов. На наших открытых городских соревнованиях мы дополнительно к сложной дистанции ставим дистанцию второго класса, и ее успешно преодолевает каждый раз от 10 до 17ти команд, из которых обычно больше половины – детские.
Свои предложения по дистанциям 1-3 класса я написал в отдельном материале Крепаков Г.Ф. "Совершенствован ие Правил соревнований по спортивному туризму". Так как доклад по тому же разделу, что и у Валентина Борисовича, то я надеюсь, что обсуждение по ним будет объединено.
А волнует меня больше вопрос сложности постановки дистанции 3-его класса согласно Правилам. И в связи с этим, необходимо, на мой взгляд, корректировать таблицу 3.13.2. Свои предложения я уже сообщил в моем докладе. А теперь мнение о предложениях в таблицу в этом докладе.
Условная сложность этапов у нас зависит от длины этапа и это логично, но длина этапа – не единственный критерий сложности этапа. Не менее важным критерием является, то как его может преодолеть первый участник. Это учитывается в дополнительных баллах, но я предлагаю в примечании 1. к таблице 3.13.2 следующую формулировку: «…;прохождение первого участника без командной страховкой недопустимо, с точки зрения безопасности. Условная сложность препятствия повышается на полкатегории, а если препятствие имеет максимальную условную сложность, то к оценке этапа добавляет 2б.»
Этап 3 «Крутопохила переправа» Нижнее ограничение длины этапа 3А все таки нужно. Можно оставить из предыдушей редакции – 15 м.
Этапы 6 «Траверс скалы или склона», 7 «Траверс склона» почему-то не предусматривают возможности преодоления их с «пострадавшим». Причем ни с участником команды, ни с манекеном. Считаю, что нужно ввести в примечание к этим пунктам такие возможности.
Этапы 5,8 «Спуск или подъем по вертикальным перилам». Этап «подъем по вертикальным перилам» на мой взгляд переоценен. Непонятно в чем сложность подъема по навешенным судьями вертикальным перилам. Максимальная оценка этапа – 2А, ну может 2Б при каких-то дополнительных трудностях при подъеме (например, преодоление перегиба). Дальнейшее увеличение сложности (выше 2А) можно применять только в случае навешивания перил самой командой с подъемом первого по скале соответствующей сложности (2Б, 3А или 3Б) или подъем по дереву вдоль скалы (2Б) или еще какие-то варианты самостоятельног о подъема первого участника.
Этапы10,11 «Переправа по колоді через ріку або яр». Предложенный вариант не позволяет использовать этап как определяющий на дистанции 3 класса, где и так трудно найти нужное количество этапов 2Б.
Этап16 «транспортуванн я потерпілого». Предлагаю ввести варианты: «Спуск, подъем пострадавшего без сопровождающего » - 2А/2Б/3А; «Самовылаз пострадавшего без сопровождающего » - 2А/2Б; Предлагаю оценить «Подъем пострадавшего способом нога-нога или нога-грудь» - 2А/2Б; Не понял, почему упоминается только короткий полиспаст, - длинный не допускается? И пункт е) лучше полностью сформулировать, иначе не все понятно.
п.5 Примечаний. Рекомендации лучше вносить в «Настановы».
Хотелось бы предложить пешеходной комиссии открыть тему по региональным соревнованиям и публиковать там протоколы и условия по дистанциям региональных соревнований, расчеты бальности дистанций. Я со своей стороны готов выслать материалы по севастопольским соревнованиям.
Цитировать
 
 
-1 #11 Владимир Трощенко 30.01.2012 00:07
Цитирую Геннадий Крепаков:
Хотелось бы предложить пешеходной комиссии открыть тему по региональным соревнованиям и публиковать там протоколы и условия по дистанциям региональных соревнований, расчеты бальности дистанций. Я со своей стороны готов выслать материалы по севастопольским соревнованиям.

Открыть тему не проблема, только комиссия обратилась ко всем федерациям предложить свои соревнования 4 класса в календарь ФСТУ с дальнейшим учетом их в рейтинге, ответ получили только из Киева
Цитировать
 
 
0 #12 Геннадий Крепаков 30.01.2012 23:02
Цитирую Владимир Трощенко:
Открыть тему не проблема, только комиссия обратилась ко всем федерациям предложить свои соревнования 4 класса в календарь ФСТУ с дальнейшим учетом их в рейтинге, ответ получили только из Киева :sad:

Нужно рассказать о чем речь. Что-то я пропустил или забыл. Можно ссылку на то о чем речь.
Цитировать
 
 
+1 #13 Владимир Трощенко 31.01.2012 10:10
Цитирую Геннадий Крепаков:
Цитирую Владимир Трощенко:
Открыть тему не проблема, только комиссия обратилась ко всем федерациям предложить свои соревнования 4 класса в календарь ФСТУ с дальнейшим учетом их в рейтинге, ответ получили только из Киева :sad:

Нужно рассказать о чем речь. Что-то я пропустил или забыл. Можно ссылку на то о чем речь.

Цитирую письмо комиссии от 20.12 Шановні колеги!
На засіданні Виконкому 17.12 20011 року затверджено Положення про
визначення рейтингу
команд, спортсменів та тренерів з пішохідного туризму.(додається).
Звертаємо Вашу увагу ,що згідно цього документу рейтингові бали можна
отримати на відкритих обласних змаганнях.
включених в календар Федерації
Виходячи з цього пропонуємо вислати перелік змагань , які Ви бажаєте
включити в календар Федерації на 2012 рік (заявки приймаються до 11
січня 2021 року).
. Змагання будуть враховані в рейтингу при умові інспектування
дистанцій представником колегії суддів ФСТУ (витрати на відрядження за
рахунок, тереторіальної ведерації що запрошує інспектора).
Пішохідна комісія
Цитировать
 
 
0 #14 Gennady 31.01.2012 16:13
Это хорошо, но мы еще не определили класс дистанций открытого Кубка города (3 или 4), а Чемпионат у нас всегда Открытый и всегда 3 класс. А вообще мы это письмо как-то, к сожалению, пропустили. Ну может на будующее будем помнить. Но это не мешает собирать в одном месте информацию по региональным соревнованиям. И не только региональным. По всем какие есть. Что бы изучать дистанции, условия и результаты.
Цитировать
 
 
0 #15 Владимир Трощенко 31.01.2012 21:58
Гена, я уже говорил, что проблем с размещением нет (администратор сайта практически никогда не отказывает в размещении материалов). Есть проблема с обратной связью с территориальным и "осередками". Мы пытаемся наладить связь с областными ФСТ но к сожалению не получается
Цитировать
 
 
0 #16 Максим 02.02.2012 13:34
Довольно трудно однозначно спрогнозировать в какую сторону поведет введение 6 класса. То ли это будет инфляция, то ли реальное разделение по уровню команд. Из чисто цифровых нюансов можно отметить:
1. На параллельных перилах действительно не логичен вариант В) 35-40 м. По нормальному раскладу это должно быть А) до 20, Б) 20-30, В) 30-40, Г) больше 40. Еще не сильно понял в вариантах А) и Б) это наведение двух перильных или одной? и все-таки должна быть разница в оценке при наведении двух и одной перильной а не только в длине. Т.е. например, А) одна перильная до 20 м; Б) одна 20-30 или две до 20; В) одна 30-40 или две 20-30 и т.д.
2. Наклонка. Если на спуск больше 50 м то 3А, при этом переправа больше 50 м 3Б. Наклонка на спуск при слабом наклоне будет труднее переправы. Т.е. при длине больше 50 м (а то и 40 м) спуск по наклонке должен быть точно 3Б, хоть такой этап и попадается очень редко. Подъем по наклонке можно разбить еще по углу наклона. Например: если до 30/35/40 градусов то 3Б от 40 м, если более 30/35/40 градусов, то 3Б от 30 м.
3. интересный расклад с вертикальными этапами. подъем по вертикальным перилам более 30 м 3Б и тут же подъем пострадавшего с сопровождающим более 30 м 3Б. Как бы нормально если для подъема пострадавшего не надо подниматься всей команде, т.е. пострадавший внизу до старта. Но если поднимается и команда и пострадавший с сопровождающим то получается дважды 3Б. Я правильно понимаю?
4. В вертикальные этапы и переправы я бы еще добавил прохождение узлов. Т.е. перестежка через узел увеличивает сложность этапа на полукатегорию.
5. Ну и конечно надо давно разобрать что стоят подъемы / спуски пострадавших без сопровождающих, различные связочные спасработы. Можно еще разделить по сложности спасработы для легко пострадавших, пострадавших в коконе и носилках.

Цитирую kelyn:
Не согласен с тем, что растет уровень команд. По крайней мере я не вижу. Все где-то крутится на уровне первой 8-10 команд, только меняется лидер из года в год.
И не уверен, что команды так уж заинтересованы в повышении сложности дистанций. По крайней мере за летный кросс-поход Владимир Трощенко и Дима Ващук выслушали вместо меня достаточно негатива. Не уверен что на 100% заслуженного.


Леша, скорее всего имелось ввиду что вырос уровень этих 8-10 команд. Именно первые команд восемь заинтересованы в повышении сложности дистанций. Скорее всего потому что только эти команды ездят на все украинские соревнования и достаточно постоянным составом.
Если честно, то кросс-поход в этом году после того как убрали подъем по наклонке на старте, показался гораздо легче чем прошлогодние голосеевские.
Цитировать
 
 
0 #17 Владимир Трощенко 02.02.2012 14:46
Цитирую kelyn:
По крайней мере за летный кросс-поход Владимир Трощенко и Дима Ващук выслушали вместо меня достаточно негатива. Не уверен что на 100% заслуженного.

Цитирую Максим:
Если честно, то кросс-поход в этом году после того как убрали подъем по наклонке на старте, показался гораздо легче чем прошлогодние голосеевские.

претензии были скорее по непродуманости деталей и по не правильной постановке КП, чем по сложности. На мой взгляд претензии были справедливыми. Хотя общая идея мне понравилась
Цитировать
 
 
0 #18 Mariam 24.10.2018 18:15
I see you don't monetize your website, don't waste your traffic, you can earn extra cash every month.
You can use the best adsense alternative for any type of website (they approve all websites), for more info
simply search in gooogle: boorfe's tips monetize your website

Feel free to visit my weblog - BestShane: https://CleverMadeleine.blogspot.com
Цитировать
 
 
0 #19 Williamgat 01.11.2018 16:40
Приобрести можно на веб-сайте http://mang.bestseller-super.ru

Худеем очень быстро и вкусно - сироп мангустина!
В связи с реалиями жизни, когда между интенсивной работой и домом практически не остается времени позаботиться о себе, все острее стоит проблема излишнего веса. Люди, а особенно девушки, планирующие сбросить лишний вес, пьют гору порошков и таблеток, которые теоретически должны помочь. Однако, реально это, к сожалению, не подтверждается. Оно абсолютно не удивительно – каждая девушка неповторима, обобщенные приемы похудения могут не подействовать.
Принципиально новый мангустин для похудения отличается от других препаратов. И сейчас вы узнаете по каким причинам.
Поправиться не страшно, страшно жить с этой проблемой!
Избыточный вес – проблема, отравляющая жизнь подавляющего большинства людей. Наши исследования демонстрируют, что 90% полных людей мучаются от низкой самооценки и недовольны собой, что негативно отражается на их личной и общественной жизни.
Это не голословные заявления, а 100% факт: лишний вес приходит не просто так, а с физическими и психологическим и проблемами:
Проблемы с сердцем, приводящие к сердечным катастрофам.
За избыточным весом следуют гормональные изменения. Особенно они пугают тем, что смогут помешать осуществить мечту большинства женщин - завести детей.
Одно из самых страшных результатов ожирения - диабет. Заболевание опасно, первым делом, тем, что достаточно часто является предвестником инсульта.
Нередко полнота приводит к остеохондрозу и варикозу.
Женщины с излишним весом подвергаются скачкам давления и головным болям, что сможет пошатнуть нервную систему и усложняет жизнь. Преимущественно это ощущается знойным летом.
И, конечно же, полнота воздействует на дыхание.
Избыточный вес визуально добавляет любому человеку от 7 до 10 лет, делает его менее привлекательным .
Уникальное средство для похудения
Причины полноты бывают различными: невозможность правильно питаться из-за тяжелого графика работы, остаточные последствия родов, гормональные сбои, медленный метаболизм, нежная любовь к сладкому, малоактивный стиль жизни. Точно также, как и разными будут характеристики сбрасывающих вес – начав от возраста и роста, заканчивая качеством сна. Все это далеко не всегда зависит от человека – ведь не он определяет установки собственного организма. При всем этом, разбираться с полнотой приходится.
Почти все средства для похудения обобщают эти показатели, стараясь создать продукт, который будет способен помочь всем. Мы пошли другим путем.
Мангустин, сироп для качественного похудения последнего поколения – это продукт, который создается индивидуально под каждого заказчика учитывая все особенности организма. Четыре продолжительных года мы осуществляли медицинские эксперименты и еще два – создавали формулу, чтобы Вы остались довольны результатом.
Стоит объяснить, по каким причинам средство называется «Мангустин» – мангуст, также как и манго не имеют с ним ничего общего. Дело состоит в том, что ключевым ингредиентом является мангустин – это фрукт из Таиланда. Он прославился своей очень низкой калорийностью, а также витаминами и полезными микроэлементами . Однако, настоящий мангустин купить в магазине и худеть при его использовании вы не сможете. Поскольку перевозить данный плод в страны СНГ — это значит потерять большую часть его полезных свойств. По этой причине мы экстрагируем полезные ингредиенты из фрукта и все это превращается в сироп, помогающий избавиться от избыточного веса. Кроме всего прочего, в нашем препарате находятся еще примерно 30 веществ натурального происхождения, ведь мы ищем самые действенные продукты.
Как Вы заметили, все новейшие технологии, которые вобрал в себя ставший популярным Мангустин – порошок уже остались позади, также, как и таблетки. Мы заботимся о Вашем комфорте во время приема нашего продукта. Поэтому мы представляем сироп, который просто разводится в воде, а затем выпивается.
Результативност ь средства давно подтверждена на практике. Если вы будете интересоваться рецензиями настоящих людей на Мангустин, отзыв за отзывом от наших счастливых заказчиков быстро убедят Вас в необходимости покупки. В конечном итоге, и мужчинам, и женщинам, с совершенно разным списком особенностей и характеристик отлично подходит Мангустин – реальные отзывы от людей, которые проверили результат сиропа на практике, Вы можете найти на различных интернет-сайтах про похудение.
Где сейчас можно купить такое чудо?
Обращаем Ваше внимание на то, что найти Мангустин в аптеке или в первом попавшемся интернет-магазине нет возможности. Приобрести качественную продукцию возможно лишь на нашем сайте, вопреки хитрости мошенников.
Если Вы хотите похудеть вкусно и беззаботно, приобретайте Мангустин – цена на такое сокровище приятно удивляет, а город проживания не будет проблемой. Мы осуществляем доставку по России, странам СНГ и даже в Европу.


Приобрести можно на веб-сайте http://mang.bestseller-super.ru
Цитировать
 
 
0 #20 Madeline 15.11.2018 11:50
Hello. I see that you don't update your blog too often. I
know that writing articles is time consuming and boring.
But did you know that there is a tool that allows you
to create new posts using existing content (from article directories or other pages from your niche)?
And it does it very well. The new articles are unique and pass the copyscape test.
Search in google and try: miftolo's tools

My page LottieJuicy: https://JohnsonTalks.jimdo.com
Цитировать
 
 
0 #21 exemocog 25.03.2019 18:22
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Buy Amoxicillin Buy Amoxicillin Online http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Цитировать
 
 
0 #22 owtuqakaza 25.03.2019 18:29
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin 500mg Capsules Amoxicillin http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Цитировать
 
 
0 #23 axesejecuwoxu 25.03.2019 23:11
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - 18 Amoxil Buy Generic http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Цитировать
 
 
0 #24 lilonaedufu 25.03.2019 23:21
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Order Amoxicillin 500mg Amoxicillin http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Цитировать
 
 
0 #25 iteqelaxe 05.04.2019 01:12
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin Amoxicillin mcp.pnjk.maps.avs.io.rqz.cc http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Цитировать
 
 
0 #26 uetisaffenzov 05.04.2019 01:48
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin Online Amoxicillin No Prescription txh.orhc.maps.avs.io.lyi.sy http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Цитировать
 
 
0 #27 odardoqiejebi 05.04.2019 08:23
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin No Prescription Buy Amoxicillin Online iql.xhih.maps.avs.io.rmt.ym http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Цитировать
 
 
0 #28 Marcela 10.04.2019 07:46
خدمة صيانة: http://samsungmisr.company/screens/ سامسونج، خدمة اجهزة منزلية سامسونج فى
المنزل اتصل على الخط الموحد سامسونج و سوف يصل اليك طاقم مكون من مهندسين مدربين على الخدمة فى الحال فى المنزل ، اصلاح منزلية فورية دون
نقل الجهاز من مكانه لجميع اجهزة شاشات سامسونج فى
القاهرة خبرة تمت الى 25 عام متواصلة
Цитировать
 
 
0 #29 udujifejambu 16.04.2019 19:01
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Order Amoxicillin 500mg Amoxicillin 500mg Capsules For Sale vxg.rrpw.maps.avs.io.jdu.iv http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Цитировать
 
 
0 #30 ixejafota 16.04.2019 19:45
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin 500 Mg Amoxil tnb.xdbv.maps.avs.io.wyv.pc http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Цитировать
 
 
0 #31 ekaiito 21.04.2019 01:45
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - 18 Buy Amoxicillin wbl.iywj.maps.avs.io.xtn.iw http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Цитировать
 
 
0 #32 omivati 21.04.2019 02:06
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Buy Amoxicillin Amoxicillin No Prescription ogv.apmt.maps.avs.io.dhn.ip http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Цитировать
 
 
0 #33 Garry 02.07.2019 20:22
خدمات سامسونج نعتبر متخصصون سامسونج الاوائل فى مصر و اكبر خدمة تبحث عنها عندما يقابلك عطل فى ثلاجات سامسونج .حيث اننا نقدم
الصيانة مكانس سامسونج: http://samsung.misrservice.xyz/washing-machine/ بالكامل فى بيت العميل
ولا يتم نقل الميكروويف نهائيا من منزلك هذا بالاضافة الى اننالدينا طاقم عمل من مهندسينمدربين على التصليح
الفورى لجميع مشاكل افران سامسونج
الميكروويف و تغيير كل قطع الغيار
التالفةبأخرى جيدةهذا بجانب تميزهم بالكفاءةالعالية و التى تمكنهم التصليح فورا منزل العميل و الخبرة التى تصل الى الى مدةطويلة لا
تقل عن 21 عاممتواصلة فى صيانة غسالات سامسونج

اذا كنت فى احتياج لعمل صيانة غسالات سامسونج فى المنزل و كل ما عليك هو الاتصال بنا على مركز صيانة ميكروويف سامسونج فى مصر نحن فى خدمتك
اينما كنت نحن نخدم جميع المحافظات
لنسعى أن نكون الافضل فى مجال عملنا و الاسرع فى
التعامل معك و نقدم لك الصيانة المتميزة
فى مختلف موديلات شاشات سامسونج
Цитировать
 
 
0 #34 Hilario 03.07.2019 04:15
You actually make it appear so easy together with your presentation but I to find
this matter to be actually one thing which I believe
I'd never understand. It sort of feels too complex and extremely vast for me.

I'm taking a look ahead for your subsequent post, I will attempt to get the dangle of it!


my web blog - الرقم الموحد لصيانة غسالات سامسونج: http://samsung.washersmisr.com/
Цитировать
 
 
0 #35 Fabian 12.07.2019 11:58
خدمة سامسونج نعتبر خبراء سامسونج
الاوائل فى مصر و احسن خدمة تبحث عنها عندما يصادفك عطل فى ثلاجات سامسونج .حيث اننا نوفرالخدمةبالكا مل فى
منزلك ولا يتم نقل الشاشات نهائيا من منزلك هذا
بالاضافة الى اننانملك طاقم عمل من مهندسينمدربين على الصيانةالفورى لجميع مشاكل
افران سامسونج الشاشات و استبدال جميع قطع الغيار العاطلةبأخرى جيدةهذا ب الاضافة تميزهم بالكفاءةالعالية و التى تتيح لهم الصيانةفورا منزل العميل و
الخبرة التى تمتد الى مدةطويلة لا تقل عن 21 عاممتواصلة فى صيانة مكانس سامسونج

اذا كنت فى احتياج لعمل صيانة ميكروويف سامسونج فى المنزل و كل
ما عليك هو الاتصال بنا على ارقام
صيانة سامسونج فى مصر: http://samsung.egyser.com/ ميكروويف سامسونج فى مصر نحن فى
انتظارك اينما كنت نحن نخدم جميع المحافظات لنسعى أن نكون الافضل فى مجال
عملنا و الاسرع فى التعامل معك و نوفر لك
الصيانة المميزة فى مختلف موديلات
شاشات سامسونج
Цитировать
 
 
0 #36 Lemuel 14.07.2019 14:24
Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something.
I think that you can do with some pics to drive the message home
a little bit, but instead of that, this is wonderful blog. A great read.

I will certainly be back.

Here is my web blog: مركز صيانة غسالات اتوماتيك اريستون: http://ariston.washersmisr.com/automatic
Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
ОбновитьНаши эксперты:

 • Парчевский
  290 (+278)
 • Belka
  60 (+82)
 • Белым Максим
  38 (+66)
 • Некрасов
  6 (+62)
 • Сергей
  26 (+61)
 • Некрасов С.
  32 (+57)
 • Александр
  59 (+52)
 • trovlad
  305 (+43)
 • Николай
  232 (+38)